โทรหาเราเลย

ตัวบ่งชี้ทางเคมีประเภทที่ 1

  • Class 1 indicators for sterilization

    ตัวบ่งชี้คลาส 1 สำหรับการทำหมัน

    ตัวบ่งชี้ของคลาสนี้แยกแยะบรรจุภัณฑ์ที่จะฆ่าเชื้อจากบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วและพร้อมใช้งาน โดยที่วัฏจักรการฆ่าเชื้อได้ผ่านอย่างถูกต้องและตัวบ่งชี้ของคลาสที่สูงกว่าระบุว่าเงื่อนไขที่กำหนดเสร็จสมบูรณ์แล้วการทำงานของตัวบ่งชี้กระบวนการคลาส 1 ไม่ได้ระบุว่าถึงเงื่อนไขการฆ่าเชื้อที่ต้องการแล้วMediwish เสนอตัวบ่งชี้คลาส 1 สำหรับการฆ่าเชื้อในแถบ ฉลาก การ์ด และเทป