โทรหาเราเลย

ม้วนกับเป้าเสื้อกางเกง

  • High Quality Sterilization Rolls With Gusset

    ม้วนฆ่าเชื้อคุณภาพสูงพร้อมเป้าเสื้อกางเกง

    กระเป๋าม้วนเก็บได้แบบม้วนฆ่าเชื้อ ใช้ครั้งเดียวอุปกรณ์ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของแผ่นกระดาษ ซองจดหมาย ถุง แรป หรือสิ่งที่คล้ายกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บรรจุเครื่องมือแพทย์ที่จะฆ่าเชื้อได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทางทันตกรรมที่ปิดไว้ได้ และเพื่อรักษาความปลอดเชื้อของอุปกรณ์จนกว่าจะเปิดบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้งานอุปกรณ์ หรือจนกว่าจะหมดอายุตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้านี่คืออุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียว